• Blog

    PRIROČNIK je BOLJŠI SOPOTNIK kot PANIKA. Drži?

    Pripravljeni so trije Priročniki, ki dajo vpogled v mehanizme panike, vodijo do sprememb v dojemanju simptomov in do učenja novih, učinkovitih in povsem preprostih načinov soočanja s Paničnimi Napadi.