Razmisli o hrani, ki jo uživaš Podpira tesnobo (3)