• Blog

    VONJ OCEANA, NEŽEN VETRIČ IN MIR

    V mnogih literaturah je stresni odgovor zložen v predalčke – stopnja ena, dva, tri itd. Vendar to je le teoretična interpretacija stresnih reakcij, ki pa se od posameznika do posameznika razlikuje. Moje razmišljanje in pisanje je izbralo drugačno pot. Bolj…