• Blog

    VEDENJA ŽRTEV NARCISTIČNIH ZLORAB

    Narcisi želijo spodkopati svoje žrtve, vtisniti jim vedenje, ki jim zniža samozavest in zavedanje sebe na najnižjo možno stopnjo. Da bi žrtev preživela, mora razviti vedenje, ki jo bo ohranilo čim bolj varno. To vedenje pa ostane z žrtvijo še…