MediSpot nasveti

Svetovni dan voda

 

22. Marec  – Svetovni dan voda je dogodek, ki se dotika znane pereče problematike

 

Katere usmeritve nam daje letošnji svetovni dan voda?

Pregled razvoja svetovnega dne voda

Kaj je lahko tvoj prispevek z dnevu voda?

 

Letošnji svetovni dan voda je osredotočen na povezavo vode s podnebnimi spremembami. Dobro vemo, da se spremembe podnebja vršijo prevej hitreje, kot smo se pred leti. Vzroki za to so vsem že dobro znani.

Letošnji Svetovni dan voda je osredotočen na povezavo med vodo in podnebnimi spremembami.

 

Ključne usmeritve letošnjega svetovnega dne voda so:

Vodo moramo postaviti v središče akcijskih načrtov. Čakanja si ne smemo več privoščiti.

Voda lahko pomaga v boju proti podnebnim spremembam.

Vsak mora imeti svojo vlogo. Obstajajo presenetljivo enostavni koraki, ki jih lahko storimo za reševanje podnebnih sprememb. Med njimi je tudi zmanjšanje porabe vode.

 

Prilagajanje vpliva podnebnih sprememb na vodo bo zaščitilo zdravje in življenje

Voda je tako dragocena dobrina, a jo mnogi jemljejo kot nekaj samoumevnega. Svetovni dan voda je priložnost, da razmislimo o vseh tistih, ki nimajo dostopa do čiste vode. Zavedati se je treba, da velja dostop do vode za osnovno pravico vsek prebivalcev. Žal pa je realnost drugačna. In ravno na to opozarja svetovni dan voda. Dejstvo je, da na svetu še vedno živi 783 milijona ljudi, ki še vedno nimajo dostopa do čiste vode. Medtem ko več kot 2,5 milijona ljudi po vsem svetu še vedno nima dostopa do ustreznih sanitarij. To sta dve osnovni človeški potrebi.

 

Pregled razvoja Svetovnega dne voda.

 

Leta 1922 so na konferenci združenih narodov o okolju  in razvoji , ki je potekala v Rio de Janeiru, izrazili potrebo po nujnosti ozaveščanja ljudi glede voda. Decembra istega leta je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela resolucijo –   22. Marec so zaznamovali  kot svetovni dan voda.

To naj bi bil dan ozaveščanja o globalnih vprašanjih povezanih z vodo. Ključni poudarki pa naj bi bili na zagotavljanju oskrbe s čisto vodo. Iz potrebe po čisti vodi in ustreznih sanitarnih prostorih za vse, se je rodil Svetovni dan voda Združeni narodi so se odločili, da bodo ustanovili dan vode z namenom boja proti krizi čiste vode in sanitarij, ki poteka po vsem svetu. Cilj dneva vode je ljudi opomniti na pomen čiste vode, dostop a do nje in istočasno tudi do primernih sanitarij.

 

Vsako leto se izpostavijo nova vprašanja; varovanje vode, onesnaževanje vode,  in podobno.

Dan vode se osredotoča tudi na to, kako lahko pomagamo drugim ljudem v prizadetih skupnostih.

Letošnji svetovni dan vode se osredotoča na neposredno povezavo med vodo in podnebnimi spremembami,. Poudarek na dejstvi, da si svetovna skupnost ne more več privoščiti čakanja na ukrepe. Združeni narodi navajajo:« odlašanje je skoraj enako nevarno kot zanikanje sprememb podnebja. Vse države morajo ukrepati hitro.«

Kako praznovati svetovni dan vode?

Vsako leto  se vršijo številne kampanje, ki ciljajo na milijone ljudi preko družbenih omrežij ali preko letakov, časopisov in revij. Število dogodkov se iz leta v leto veča. Samo kot primer navajam: leta 2017 je bilo naštetih okoli 7000 dogodkov, Leta 2018 pa je številka narasla za 25%. Pomemben delež si k temu prispevale tudi znane osebnosti.

 

Svetovni dan voda in Ti?

Vsekakor je izbire veliko. Lahko se udeležiš številnih prireditev (koncerti, filmske projekcije ali podobno). Gotovo se bodo dogajale tudi številne okrogle mize in razprave na to tematiko. Navsezadnje pa lahko sam/ nekaj postoriš v smislu varovanja čiste pitne vode. Prav gotovo ti je znano, kako pomembno je varčevanje z vodo. Ali je res potrebno, da voda med umivanjem zob teče v potokih? Ali pa tuširanje – koliko vode lahko prihraniš? Pralni in pomivalni stroji imajo varčevalne programe, ki omogočijo manjšo porabo vode (eko program).

Lahko bi naštela še več, a puščam te v razmisleku: Kje lahko privarčujem vodo? Kako lahko prispevam k manjšemu onesnaževanju vode?