Hipnoza in Hipnoterapija

Hipnotske sugestije

Hipnotske sugestije so posodabljanje programov

 

 

Hipnotske sugestije so posodabljanje programov v podzavesti

S tem zapisom želim, da razumeš:

   • kaj je sugestija,
   • kaj od nje lahko pričakuješ in
   • kaj od nje lahko dobiš.

 

 

Sugestije te spremljajo vedno in povsod. Od TV reklam, poročil in časopisov, do pogovorov z znanci ali mimoidočimi neznanci.

Na najprej poglejva, kaj počnejo možgani v transu – hipnozi

 

Stanje možganov v hipnozi:

Zahvaljujoč sodobni tehnologiji, lahko spremljamo dogajanja, ki se v možganih vršijo med hipnozo. Možgani ta čas počnejo povsem drugo, kot takrat, ko so v budnem stanju. Temu rečem tudi budno stanje zavesti. To budno stanje seveda najbolj poznaš, saj se ravno sedaj nahajaš v njem. Bereš zapis. Zavest je budna. Bere zapis in morda bo določenim delom posvetila nekaj nejevolje, drugim začudenje, ali pa bo celo nasprotovala. V tem stanju so namreč vklopljeni cenzorji (jaz jim rečem kritiki), ki ne dovolijo, da se na podzavestni ravni zaradi novih informacij začnejo spremembe. Na vso moč se trudijo obdržati stanje tako kot je. Spremembe niso dovoljene.

 

Tak primer je želja po opustitvi kajenja. Zavest se bo temu upirala. Kritiki se oglasijo in preprečujejo spremembo. V začetku bo morda lahko, kasneje pa se odpor pojača in veliko ljudi tako željo opusti. Naloga je pretežka in spremembe ni.

 

Kakšno vlogo  imajo »kritiki« cenzorji?

 

Majhni otroki imajo značilno zelo odprt um. So zelo sugestibilni. Straši, glede na kulturno okolje in svoja lastna prepričanja, sugerirajo otrokom vedenja, ki so seveda za to okolje sprejemljiva. To je v evolucijskem pogledu  smiselno. Zakaj?

Primer Eskimi, ki živijo v dokaj hladnih področjih svojim otrokom privzgajajo drugačno vedenje v primerjavi s starši otrok , ki živijo v Azijskih predelih. Za preživetje namreč potrebujejo drugačni nabor veščin

 

Ker so otroci tako zlahka sugestibilni, se jim vse, kar rečejo starši močno vtisne v um. Seveda gre tu tudi za različne oblike strahov. So seveda niti ni slabo, saj imajo strahovi velik pomen za preživetje. Um bo ta sporočila sprejel in poskrbel, da jih ne pozabimo. Na tem mesti še enkrat ponovim – taka sporočila so pomembna za preživetje.

 

Kako naš um poskrbi, da nikoli ne pozabimo?

Preprosto: Podzavest se v otroštvi ves čas počasi formira. Po 7 letu starosti se vrata podzavesti začnejo zapirati. Zanimivo je, da to lahko celo opaziš:

Med odraščanjem, otroci med odraščanjem prenehajo verjeti v palčke, čarovnice, dobre vile in zmaje.. Nenadoma postajajo veliko bolj natančni glede tega, kaj je domišljija in kaj je resnica. Če tu uporabim jezik hipnoterapevtke – lahko rečem, da postanejo manj sugestibilni.

Sedaj začenja njihov zavestni um razvijati osrednje mesto in programi, ki so bili vzpostavljeni v podzavesti tiho tečejo v ozadju in določajo njihovo vedenje. Teh programov se težko zavemo. Še manj pa se zavemo njihove moči.

Programiranje je sedaj zaklenjeno in nad njim bdijo cenzorji ali ti. stražarji podzavesti. Zagotavljajo, da vse programirano ostane nedotaknjeno. Torej skrbijo, da ostanejo programi nespremenjeni. Vse kar ni v skladu z njimi, jih avtomatično odbijejo.

 

Kako izgledajo  »stražarji«?

Poročila novic, ki jih najprej slišimo, bomo vzeli kot zadnjo resnico in zavrnili vsa nadaljnja poročila, ki jih slišimo in so v nasprotju s programi v podzavesti

Sprejeli bomo le tisto, kar se ujema z našim obstoječim sistemom prepričanj. Vse ostalo spregledamo in zavrnemo.

Postanemo kritični  – o ljudeh, ko živijo drugače od nas, o načinih razmišljanja, ki se razlikujejo od našega.

 

Vse to služi namenu:

   • Zaklepanja obstoječih programov
   • Krepitvi obstoječih programov

Na tak način postanemo sami sebi najboljši mojster nalog in omejujemo svoj osebni razvoj.

Torej, kako se človek spremeni v odrasli dobi?

 

Kako lahko dosežemo spremembe v svojem umu?

To je dobro vprašanje:

Že želiš hitro in učinkovito spremeniti obstoječe programe vstavljene v um v otroštvu, svetujem: začnite z delov na stanju, ko podzavest odpre svoja vrata. To se zgodi v stanju, ko se kritični stražarji odmaknejo, zavest se umakne in podzavest se odpre.

To je hipnoza. Deluje dobro, saj omogoči neposredno obdelavo nepravih programov in njihovo spreminjanje v boljše in bolj pravilne. Deluje preko sugestij.

V nasprotnem primeru, če delaš z zavestnim umom in uporabljaš moč volje, se lahko začneš boriti za spremembe, ki jih želiš. Borba je zelo dolgotrajna in velikokrat se konča s obupom in predajo. To se ne zgodi zato, ker delaš narobe. Zgodi se zato, ker tako delujejo naši možgani. Vsaki zavestni spremembi se uprejo.

 

Moč nadgradnje delovanja možganov se zgodi ko:

 • Ko postanejo možgani sugestibilni, ko so v hipnotskem transu
 • Hipnoterapija uporablja ta fenomen da pomaga do sprememb ki vodijo v boljše stanje ali doseganje ciljev
 • Hipnoterapija nauči podzavest novih načinov pogleda na situacije, pozitivnih čustev in novih, bolj primernih vedenj

 

 

Še veliko več, pa ti lahko povem tudi na naslednjem dogodku:

SOBOTA, 19.3.2022

[wysija_form id=”1″]