Rešitve

ODPOR PRED SPREMEMBAMI

 

 

Eno najtežjih vprašanj, s katerimi se oseba skuša spoprijeti, je vprašanje odpora pred spremembami.

Odpor predstavljajo nezavedne blokade, ki spontano delujejo – dobesedno nevede.

 

 

Odkrivanje nezavednih blokad za razumevanje je pogosto presenetljivo in zmedeno.

Po eni strani vemo, da to, kar se dogaja v našem življenju navznoter ali navzven, povzroča bolečino in si zato zelo želimo, da bi se je razbremenili.

Po drugi strani pa pogosto naletimo na odpor do sprememb, čeprav sumimo, da nas bo sprememba razbremenila našega trpljenja. Postavi se nam vprašanje, kaj nas potem čaka.

 


 

Če izhajamo iz vedenja, da se rešitve za blokade in odpor najdejo v zavestnem umu, se lahko znajdemo v racionalnih  argumentih zakaj so blokade tu, ki blokirajo spremembe. Lahko pa ugotovimo, da moramo uporabiti svojo voljo, da se prebijemo skozi določen vzorec.

To je lahko kratkoročno gledano koristno, toda vedeti je treba naslednje:  moč vzorca ostaja in povzroča konflikt. Ta pa bo prej ali slej izbruhnil v še bolj zastrašujoči obliki, ki na koncu povzroči kolaps – predajo in depresijo.

Mnogo terapij se vrti okoli pogovora, postavljanjem diagnoz in podajanjem nasvetov, kako naprej. Vse na zavestnem nivoju. Vendar te terapije ne vsebujejo orodja, ki bi osebi pomagalo izstopiti iz vzorca. Pomembno je ustvariti okolje, v katerem  bi oseba imela možnost da se reši iz pasti blokad in obrambnih mehanizmov ki jih ustvarja racionalni um. To okolje ponudi hipnoza.

 


 

Hipnoza vzpostavi varen način dostopa  do blokad in obrambnih mehanizmov. Posledično se razjasnijo vzroki za neprave vzorce.

Vzpostavitev varnega načina vstopa osebe v spremenjeno stanje je prvi korak. Meditacija in delo v transu sta metodi za premostitev vrzeli med zavestnim umom in bolj neznanim – nezavednim umom.

Meditacija in osredotočenje na dih, pomagata osebi, da se osredotoči na klepet racionalnega uma. Ko je klepet le še mimobežno šepetanje, oseba preide v globino  – vstopi v podzavest. Tu lahko pridobi informacije, ki so podlaga za krogotok vseh nepravih vzorcev. Vidi kolesje, ki se neprestano vrti in sproža ene in iste odzive, ki pa so zelo moteči in boleči.

Spomin, ki je v zavestnem umu, ni trajen. Zavestni um namenoma pozab spomin  ali ga skrije v podzavest. Na površju lahko divja nevihta težkih čustev, misli, predvidevanj, a stanje v transu pa je stanje znotraj sebe. Tu smo varni – to je naše svetišče in dom.  Racionalni um od zunaj skuša zapreti mogočna vrata podzavesti. Žal mu prepogosto ali celo vedno tudi uspe. Meditacija in poglabljanje s hipnozo pa sta stopnici v trans in ključ do podzavesti.

Ko se sprehodimo po podzavesti, najdemo v njej vse rešitve. Tam se skriva notranja motivacija, ki velja za najmočnejšo. Vse ostale, zunanje motivacije, rastejo na zavednem polju in mimogrede lahko izgubijo svoj osnovni zagon. Notranja motivacija je tista, ki ne bo klonila, ko bodo na zavest delovale zunanje neprijetne okoliščine, ki bodo spodkopavale reševanje  ali napredovanje.

Delo na podzavesti zagotavlja pridobivanje informacij in odgovorov na vprašanja, ki jih racionalni um noče imeti in jih zato nima. Racionalni um odgovore zavrača, saj si ne želi sprememb. Njegova goreča želja je ohranjanje stanja, pa če je še tako boleče. Racionalni um bo že pri minimalnem vzgibu, napadel z odporom in blokado. Tako bo ohranjal stanje, ki je domače, sugeriral vedenja, misli in čustva, ki bodo opravičevala to stanje.

 

In še enkrat –

globoko v podzavesti ostajajo odgovori, rešitve in informacije kako razbiti blokade in razbliniti upor. Brez blokad se lahko skoraj brez napora spremenijo vzorci in z njimi povezane bolečine.

 

Potapljanje v regresijo, pogled v prihodnost na podlagi notranje motivacije, razbremenitev teže depresije in spreminjanje strahov v pogum, še le nekateri od mnogih načinov reševanja, ki nam jih ponuja vstop v sobane podzavesti.