Notranja motivacija
Blog

Notranja motivacija

 

Notranja motivacija je tista, ki jo poganja notranji ogenj. Naredi te neustavljivega borca za svoje cilje. Ne odnehaš, niti ko je najbolj težko, kajti ko poženeš generator notranje motivacije, te nihče ne ustavi.

 

Notranja motivacija  – psihologija

Motivacija v psihologiji

Raziskave kažejo, da ima motivacija veliko definicij.

Oxfordski slovar jo opredeljuje na več načinov: “Razlog ali razlogi, ki jih imamo da delujemo ali se vedemo na določen način.” ” Splošna želja ali pripravljenost nekoga, da nekaj stori, naredi.”  in “Motivacija je proces, ki sproži, vodi in vzdržuje ciljno usmerjeno vedenje.”

 

Iz teh definicij lahko sklepamo, da je motivacija gonilna sila vsega kar počnemo in je ključna sestavina uspeha.

 

 

Notranja motivacija

 

Obstajata dve vrsti motivacije; Zunanja in notranja (ali intrinzična).

Zunanja motivacija je izvajanje dejavnosti za doseganje rezultata. To je običajno neke vrste nagrada.  Notranja motivacija pa je »notranji nagon za uspeh ali občutek namena«. Najbolj učinkovita je notranja motivacijam-

 

Stephan Covey pravi takole:

»Motivacija je ogenj od znotraj, Če nekdo poskuša prižgati ogenj, obstaja velika verjetnost da bo gorel zelo malo časa.«

 

Zakaj je motivacija tako močna?

Tu bom omenila notranjo motivacijo, ki je bistveno bolj pomembna in močnejša gonilna sila od zunanje.

 

Kaj je notranja motivacija?

Notranja motivacija je spodbuda za vključitev v dejavnost, ki izhaja iz užitka v sami dejavnosti in ne zaradi zunanjih koristi, ki jih lahko pridobim.

Nagon ali želja po vključitvi v neko dejavnost zaradi dejavnosti same in ne zaradi zunanjih nagrad ali pritiskom se imenuje intrinzična motivacija, Izvira v posamezniku samem, ki je motiviran preko osebnega interesa, užitka ali zadovoljstva, ki ga pridobi preko dejavnosti.

 

Intrizinčno motivirane ljudi (notranje motivirane ljudi) vodijo notranji dejavniki. To so lahko želja po učenju, raziskovanju, ustvarjanju, mojstrstvu ali osebni rasti in izpolnitvi. Pri svojem delu ali dejavnosti imajo več užitka in zadovoljstva, ker jih motivirajo notranje želje in ne zunanje nagrade ali pritiski, To vodi do izboljšane učinkovitosti, ustvarjalnosti in vztrajnosti,

Ukvarjanje s hobijem, učenje nove veščine ali jezika za osebno izpolnitev ali udejstvovanje v športnih dejavnostih – preprosto le zaradi užitka – to so primeri notranje motivacije. 

 

Zakaj je notranja motivacije bolj pomembna od zunanje?

 Biti motiviran pomeni biti zagnan, da nekaj narediš.

 

Na splošno vsi potrebujemo motivacijo. Pomembne raziskave na tem področju kažejo da so notranje spodbude veliko močnejše od zunanjih nagrad (te so osnova zunanji motivacij in so več ali manj le materialne oblike)

Zakaj? Enostavno zato, ker se z nečem ukvarjaš, ker si ti želiš in ne zato, ker to moraš. Velika razlika, kaj ne?

 

 

Notranja motivacija
Notranja motivacija je gonilna sila

 

Notranja motivacija in njene prednosti

 

Notranja motivacija je boljši napovedovalec uspeha na dolgi rok. Razlog je, da ko nas poganja notranja sila, to počnemo zaradi užitka. To počnemo vsak dan. Občutimo neke vrste navdih, zagon, smo srečni in zadovoljni. Dejstvo je, da zunanja motivacija lahko celo spodkoplje notranjo motivacijo. Pohvala ali nagrada od zunaj upočasni pridobivanje veščin. Ob tem nastaja tudi veliko več napak, ki lahko tudi demotivirajo.

 

Kako krepiti notranjo motivacijo?

Hitri nasveti za krepitev notranje motivacija:

 

1. Samo-učinkovitost

Samo-učinkovitost ni daleč od samozavesti Samo-učinkoviti ljudje bodo v svojo dejavnost vložili več napora, postavili so bodo bolj zahtevne cilje, vendar bodo ob tem tudi precej bolj zagnani, To pa kaže tudi na njihovo visoko stopnjo samozavesti. Zato je prepričanje, da lahko nekaj doseženo, samo-uresničitvena prerokba – motivira nas, da se bolj potrudimo in dosežemo zadane lastne cilje.  Samodisciplina? Gotovo, a brez  prevelikega naprezana.

 

2. Poveži svoja dejanja z višjim namenom

Iskanje svojega »Zakaj« je v življenji zelo pomembno. To pomeni, da ti mora biti jasno, zakaj nekaj počneš, kar počneš in kaj te k temu žene. Kaj te najbolj nagradi? 

Tu lahko navedem znano zgodbo- John F. Kennedy je na obisku v NASI (leta 1960) srečal hišnika.

Vprašal ga je, kaj počne tam. Hišnik pa mu je mirno odgovori; »Pomagal človeka spraviti na luno«

Navdihujoče, kaj ne? Kako lahko neko dejanje pomaga drugim in pusti velik pečat.

 

3. Ne čakaj, da se ti zahoče

Zanimivo je poslušati ljudi, ki pravijo: »Ne morem se prisiliti, da grem v telovadnico.« Ali »Nikakor me morem vstati zgodaj zjutraj – nisem jutranji tip.«

Včasih se zgodi, da na začetku res nečesa ne želimo narediti. Ker je novo. A ko se prepustimo toku, najdemo notranjo motivacijo.

Primer: po dolgem delovnem dnevu se ti res ne ljubi v telovadnico (to je neke vrste nuja ali »moram«)

 

4. Samo-odločitev (model CAR. Competence, Autonomy, and Relatedness )

Model se osredotoča na različne dejavnike, ki se nanašajo na vedenje – to so notranji in zunanji motvatorji, Obstajajo 3 glavne potrebe, ki pomagajo zadovoljiti našo potrebi po rasti; Kompetence, avtonomija in povezanost, Če naše delo omogoča učenje in rast in če imamo dovolj avtonomije da delamo stvari po svoje in smo seveda ustvarjalni, bomo bolj zagnani, Naša uspešnost bo narasla. 

Poleg tega pa se bomo počutili bolj spoštovani in povezani z drugimi.

 

 

 

In za konec: 

Notranja motivacija ima vedno jasen odgovor na tvoj »Zakaj«. Gre za iskanje notranje sreče, ki je dolgotrajna. Ta vpliva na splošno dobro počutje. Kar počnemo, počnemo z razlogom. Naslednjič, ko se bo treba malce bolj potruditi, da nekaj narediš, ne pozabi to dejavnost povezati s ciljem, ki je večji od tebe. Po možnosti naj bo ta cilj nematerialne vrednosti in koristi. Če se počutiš nekoliko poraženega ali ne veš, kako najti notranjo motivacijo, pomisli na zgodbo o hišniku v Nasi.

Zavedaj se, da ko enkrat poženeš svoj notranji generator, postaneš neustavljiv/a.

 

Naj na hitro ponovim:

  1. Motivacija je eden ključnih dejavnikov, ki nas ohranjajo aktivne in produktivne. Obstajata 2 vrsti motivacije: notranja in zunanja.
  2. Zunanjo motivacijo poganjajo zunanje kratkoročen nagrade. Hitro mine. V nasprotju z notranjo motivacijo, ki jo poganjajo notranji vzgibi, ras, zanimanj in zadovoljstvo.
  3. Če nimaš notranje motivacije, verjetno hitro izgubiš zanimanje za svoje delo in slediš poti neproduktivnosti
  4. Če ti zmanjkuje notranja motivacija, je tukaj nekaj nasvetov kako ohraniti svojo notranjo motivacijo: vključi se v delovanje skupnosti, postavi cilje, ki te notranje motivirajo, uresniči svoj namen in premagaj odlašanje.
  5. Imeti prostor za ustvarjalnost in avtonomijo je še eno veliko gonilo notranje motivacije. Prinaša svobodo, veselje in večjo željo, da se lotiš svojega dela.

Konec koncev – vprašaj se, kje je tvoja notranja motivacija?

Kako jo najdeš in kako očistiš nepotrebnih prepričanj, ki so lahko velika ovira pri iskanji notranje motivacije

– pošlji mi sporočilo. Sodeluj z mano. Kaj pa če skupaj  najdeva tvoj vrhunski zagon

 

[contact-form-7 id=”8241″ title=”Kontaktni obrazec 1″]