Ko postanemo pozorni na svoja čustva in se začnemo z njimi pogovarjati, nas naučijo marsikarerih stvari o našem življenju. (2)