Blog

7 STEBROV ZDRAVIH ODNOSOV

7 STEBROV ZDRAVIH ODNOSOV

Čas in zaupanje sta podlaga odnosa. S časom se razvije zaupanje in to sta temelja. Če ni zaupanja, odnos enostavno ne more obstajati.

Na temelj se položi »rodovitna prst« – brezpogojno sprejemanje. Brez brezpogojnega sprejemanja se odnos ne more razvijati. Vendar, kaj je predpogoj za brezpogojno sprejemanje drugih? Vsekakor je brezpogojno sprejemanje samega sebe. Sprejeti se moramo točno taki kot smo. Sprejeti je potrebno vse dobre in slabe lastnosti. Sprejeti svoja pretekla dejanja, ki so lahko povzročila mnoge neuspehe, svoje dobre in slabe lastnosti, … skratka take kot smo. Brez olepšav. Težko? Včasih res. Delo na sebi je najtežje opravilo.  Sprejeti se pa resnično osvoboditev. Mogoče majhna pomoč: Kako se definirate? »jaz se definiram kot: ljubeča, poštena, malenkost preveč natančna oseba, ….

Ko sebe sprejmemo, nimamo razloga za obžalovanja, sram in druge oblike neprijetnih občutkov do sebe, ki so ovira pri naslednjem koraku – brezpogojno sprejemanje drugih, ki so z nami v odnosu. Ko imamo razčiščeno pri sebi, lahko pogumno stopimo naprej.

V odnosu je postavljenih 7  stebrov. Stojijo na brezpogojnem sprejemanju, ki je položeno na trdne temelje zaupanja.

Prvi steber je ljubezen. Brez tega seveda odnosa ni. Odnos brez ljubezni nima strasti, podpore, skrbnosti, negovanja. Tu ne gre samo za opisovanje partnerskega odnosa, pač pa odnosa do vseh ljudi okoli nas. Ljubezen je izbira, ni le čustvo. Izberem ali pa ne.

Drugi steber je Spoštovanje. Spoštovanje je dejanje. Spoštovanje si zaslužimo na podlagi odnosa do človeka. Je zrcalo tega, kako nas drugi vidijo. Je to, kako se resnično pokažemo svetu. Spoštovanje se trdno drži zaupanja. Ko zaupam, tudi spoštujem. Spoštovanja ne pričakujemo, pač pa ga ustvarjamo.

Tretji steber je Samokontrola. Kaže na našo zrelost. Pomeni, da si cilje postavimo in vanje vložimo in vložimo vsa prizadevanja da se uresničijo. Ljubezen je izbira, ki se uporabi preko samokontrole. Samokontrola je vezana na zrelost in odgovornost. Preko samokontrole ne bo v našem »besednjaku« obtožb in kritik. Samo – kontrola = kontrola samega sebe. Torej kontrola misli in z njimi povezanih čustev. Misli niso del nas, pridejo in grejo. Mi jih lahko kontroliramo.

Sredina »palače« dobrih odnosov je podprta z Odgovornostjo. To je četrti steber. Je sposobnost poskrbeti zase in za svoje težave, probleme.  Odgovorno poiščemo pomoč za reševanje teh neprijetnosti, a za reševanje smo vedno odgovorni samo mi . Odgovornost pomeni biti sposoben se soočati z okoliščinami in izbrati pravilne rešitve. Tudi če nam ne uspe – odgovornost je na naši strani. Sami poiščemo storjeno napako in odgovorno popravimo in se naučimo. V odgovornosti se zrcali naša zrelost.

Naslednji steber – Resnica. Resnica boli? Res je. Včasih zelo zaboli. Vendar  marsikdo ne pozna meje med mnenjem in resnico. Mnenje je osebno stališče, resnica je nekaj povsem drugega. Resnica namreč razkriva naše trenutno stanje – kje se zdaj nahajamo. In kako povedati resnico, da ne bo užalila? V zrelem odnosu bo resnica vedno padla na plodna tla in pomagala k nadaljnji rasti. Sprejeti resnico pomeni biti zrela osebnost.

Vera je zavezanost resnici in odgovornosti. Vera nas ubrani strahu pred pričakovanji najslabšega možnega scenarija. Z vero gradimo spoštovanje in odgovornost. Brezpogojno sprejemamo.

Vizija je še zadnji steber zdravih odnosov. Vizija v prihodnosti, soustvarjanje, sodelovanje in na koncu:  kje se vidite čez …

Vseh sedem stebrov ne podpira le partnerskih odnosov.  Tudi med starši in otroki, sodelavci, znanci in ne nazadnje tudi neznanci.

Vedite, vsi smo del celote. Vsak delček ima svojo vlogo. Zakaj nebi svoje odigrali po svojih najboljših močeh? Na vrhu teh srebrov namreč stoji streha, sestavljena iz MIRU, UPANJA in VESELJA.